classpad.pl

Basic|Add-in|eActivities|Komputer|Lua|Pomoce|EA-100(200)|Linki|Kontakt

Narzędzie to bardzo przypomina notatki z programu "Matematica". Możemy zamieszczać różne typy obliczeń, rysunki, wykresy i notatki. Można spróbować nawet przenieść tutaj książkę, jednakże są pewne ograniczenia. (zobacz Pomoc -> eBook)


Większe zbiory elektronicznych notatek:


  1. Casio ClassPad 300 Resource Center
  2. ClassPad's eActivities
  3. Canyon's Corner eActivities for the ClassPad
  4. CASIO-Dream
  5. Mpolste
  6. www.classpad300.de.vu


  Tłok      autor: Adam Orczyk 20 VII 2006r.

Zaznacz kursorem punkt G i okrąg, potem naciśnij: Edit, Animate, Add Animation i Go (repeat) a tłok zacznie pracować :)

  Filozofia Przyrody      autor: Adam Orczyk 20 VII 2006r.

Notatki z wykładu filozofii przyrody.

  Msza w języku angielskim      autor: Adam Orczyk 20 VII 2006r.

Cały porządek mszy w języku angielskim.