classpad.pl

Basic|Add-in|eActivities|Komputer|Lua|Pomoce|EA-100(200)|Linki|Kontakt

EA-100


EA 100 jest analizatorem danych umożliwiającym zbieranie danych pomiarowych z różnorodnych zjawisk występujących na co dzień.


Spis treści

 1. Krótka charakterystyka
 2. Kanały wejściowe
 3. Czujniki, które możemy podpiąć
 4. Post-processing
 5. Analizator jako niezależne urządzenie pomiarowe
 6. W połączeniu z kalkulatorem
 7. Trzy scenariusze pracy z analizatorem

Krótka charakterystyka

 • 6 kanałów: 3 analogowe, 1 ultradźwiękowy (wejście dla detektora ruchu), 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
 • automatyczne wykrywanie próbnika dołączonego do każdego kanału
 • w zestawie próbniki: temperatury, światła, napięcia
 • I/O port do podłączenia kalkulatorów CFX-9850G+, CFX-9850GB Plus, and FX74000G, Algebra FX 2.0 i ClassaPad.
 • Data Log umożliwia wyświetlanie danych podczas pomiaru a także ich przeglądanie po dokonaniu pomiaru.
 • Restart, właściwość pozwala Casio Data Analysis System zapisywać set-up z kalkulatora i odsyłać do stanu set-up aby uruchomić na nowo pomiar w przypadku wystąpienia błędu
 • oblicza pierwszą i drugą pochodną na zebranych danych
 • sześć różnych opcji wyzwalania pomiaru
 • wbudowany algorytm wygładzania danych
 • funkcja przeglądania kanałów
 • zbieranie danych równocześnie z pięciu kanałów
 • zbieranie danych w tempie do 10,000 punktów na sekundę do 255 punktów na kanał
 • zbieranie danych w czasie rzeczywistym
 • wejście do podłączenia zasilacza
 • zasilane 4 bateriami AAA
Powrót

Urządzenie posiada 6 kanałów:

 • trzy kanały analogowe; • jeden kanał ultra-sonc; • dwa kanały cyfrowe (in i out);Dane ze wszystkich kanałów możemy sczytywać w tym samym czasie.

Urządzeine posiada także gniazdo do podpięcia kalkulatora oraz zasilacza.Powrót

Czujniki, które możemy podpiąć:

 • Napięcia elektrycznego

  - do mierzenia napięcia w przedziale +- 10V • Optyczny

  - do mierzenia natężenia światła (gęstość strumienia promieniowania) w zakresie od 100 do 999. Nie jest to związane z żadnymi jednostkami ale dobrze wskazuje względny pomiar światłości (natężenia źródła światła)
  Światłość - stosunek strumienia świetlnego, wysyłanego przez źródło punktowe światła w obszar, jaki wycina z przestrzeni określony kąt bryłowy, do tego kąta bryłowego. • Temperatury

  - mierzy temperaturę w zakresie od -20 do 130 C • Ruchu ( CASIO Movement Sensor EA-2 )

  - może mierzyć odległość, prędkość i przyspieszenie ciała będącego w ruchu, wykorzystując wyemitowane z czujnika i odbite od przedmiotu fale ultradźwiękowe. Sensor wykrywa cel w odległości od 60cm do 8m. Czujnik EA 2, w celu lepszego nakierowania na przedmiot może byś obracany o 360 stopni dzięki ruchomej podstawce. W celu wyeliminowania błędów pomiaru mamy możliwość ustawienia dwóch trybów pracy: bliski (przedmiot znajduje się w odległości od czujnika od 60cm do 2m) i daleki (od 2m do 8m). • Inne czujniki firmy Vernier (niedostępne w zestawie z analizatorem). Jest ich dość sporo:

  • akcelerometr (Accelerometers);
  • barometr (Barometer);
  • poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2 Gas Sensor);
  • przewodności (Conductivity Probe);
  • natężenia prądu (Current Probe);
  • różnic napięcia (Differential Voltage Probe);
  • pomiar koncentracji tlenu (Dissolved Oxygen Sensor);
  • pomiar siły (Dual-Range Force Sensor);
  • pomiar sygnałów elektrycznych produkowanych przez mięśnie w czasie pracy (EKG Sensor);
  • pomiar ciśnienia gazu (Gas Pressure Sensor);
  • pomiar pola magnetycznego, dość czuły żeby zmierzyć różnice w ziemskim polu magnetycznym(Magnetic Field Sensor);
  • mikrofon (Microphone);
  • czujniki ruchu (Motion Detectors);
  • koncentracja tlenu w powietrzu (O2 Gas Sensor);
  • ph (pH Sensor);
  • foto bramka (Photogate);
  • względna wilgotność powietrza (Relative Humidity Sensor);
  • temperatura (Temperature Probes);
  • termopara (Thermocouple);

Czujniki są automatycznie wykrywane przez analizator. Wszystkie pomiary dokonywana są w oparciu o zjawiska związane z prądem elektrycznym. Np. temperatura mierzona jest przy pomocy termistora (zmienia opór elektryczny w zależności od temperatury). Analizator automatycznie przelicza takie zmiany na temperaturę, korzystając z wbudowanych zależności.

Powrót

Post-processing

Funkcja ta pozwala wykonać podstawowe kalkulacje na otrzymanych danych pomiarowych. Do dyspozycji jest: pierwsza pochodna, druga pochodna (po czasie) i statystyka (średnia, standard deviation - odchylenie standardowe, minimum i maksimum)

Powrót

Analizator jako niezależne urządzenie pomiarowe

Dzięki czytelnemu ekranowi i małej klawiaturce analizatora możemy używać jako odrębnego urządzenia pomiarowego.Multimetr mode
- pomiar równocześnie ze wszystkich wejść analizatora.
- kanały zmieniamy przyciskiem CH-view.
- możemy zmieniać jednostki (klawisz DataLog).

Internal mode
- wskazuje napięcie dostarczane do systemu przez baterie.

Data-Log Mode
- jest to tryb w którym możemy przeglądać dane zapisane w pamięci analizatora.

Setup Mode
- w tym trybie możemy manualnie ustawić analizator do prostych pomiarów. Ustawiamy tutaj podstawowe parametry eksperymentu:

 • Czas między kolejnymi pomiarami (000 to manualnie wyzwalany pomiar za pomocą przycisku TRIGGER)
 • Ilość pomiarów
 • Dostępny czas sczytywania danych: 0 - wyłączone; 1 - włączone (nieograniczony); 2- względny
 • Czujnik pomiarowy zostanie wykryty automatycznie. Każdy z czujników ma specyficzny opór przy włączeniu co umożliwia auto identyfikację.
Powrót

W połączeniu z kalkulatorem


Analizator można także podłączyć z kalkulatorem w celu wykorzystania w pełni jego możliwości. Urządzenie jest kompatybilne z kalkulatorami: CFX-9850G+, CFX-9850GB Plus, and FX74000G, Algebra FX 2.0, ClassaPad i FX-9860.Z pomocą kalkulatora możemy kontrolować analizator danych, pisząc odpowiedni program. Otrzymane wyniki pomiarów po przesłaniu do kalkualtora mogą być dalej obrabiane i wizualizowane.
Program piszemy ręcznie lub wykorzystujemy dostępną na kalkulatorze dodatkową aplikację ,"E con" (EA 100 Controler) do obsługi analizatora danych. Program prowadzi nas po kolei poprzez kolejno ustawiane parametry analizatora. Na koniec takie ustawienia możemy zapisać w pamięci kalkulatora lub utworzyć z nich program sterujący analizatorem.

Powrót

Trzy scenariusze pracy z analizatorem

 1. Sterowanie analizatorem za pomocą kalkulatora (pełne wykorzystanie analizatora danych)

  • Połączenie EA 100 z kalkulatorem
  • Programowanie analizatora za pomocą kalkulatora
  • Pomiar
  • Przesyłanie danych do kalkulatora
  • Analiza danych

 2. Manualne nastawienie analizatora (proste eksperymenty)

  • Pomiar
  • Przesyłanie danych do kalkulatora
  • Analiza danych

 3. Pomiar i analiza bez użycia kalkulatora.
Powrót